Co jsou emoce?

Obsah

Co jsou emoce?

Co jsou emoce?

Emoce. Emoce jsou psychické a sociální procesy subjektivního prožívání kladného či záporného zážitku. Jsou provázeny fyziologickými změnami (srdeční tep, dýchání) a motorickými projevy (gestikulace, mimika). Jejich charakteristickými rysy jsou: polarita - zpravidla se dají rozdělit na libost - nelibost, zřídka bývají ambivalentní.

Jaké jsou výhody emoci?

Výhody emoci 1 Védou nás k hlubokému sebepoznání 2 Ukazuji nám cestu a možnosti pro růst 3 Aktivuji zákon přitažlivosti 4 Určuji naše vibrace 5 Poukazuji na naše vnitřní bolesti, na kterým můžeme pracovat a růst 6 Učí nás pracovat se svou mysli 7 Zkušenosti pro růst naši duše More ...

Jaké jsou vlastnosti emocí?

Vlastnosti emocí 1 subjektivita – na stejné situace mohou různí jedinci odpovídat různými a různě intenzivními emocemi (např. hněv nebo... 2 předmětnost – emoce jsou reakcí na konkrétní podnět (tím se liší od afektu a od nálady, která je spíše nezacílená ), 3 aktuálnost – emoce se odehrávají bezprostředně, okamžitě, 4 polarita – emoce lze zpravidla umístit na dimenzi... More ...

Co jsou poruchy emotivity?

Poruchy emotivity (citlivosti) 1 Nezvládnutý či vystupňovaný afekt - projevuje se surovou reakcí, jedinec ví co dělá, ale neumí se ovládnout 2 Patický afekt - projevuje se bouřlivou reakcí, která vyústí v poruchu vědomí (nastává při alkoholickém opojení,... 3 Afektivní útlum - nastává po velmi silném podnětu (panická hrůza), postižený je navenek velmi klidný, celou situaci... More ...

Související příspěvky: