Co jsou emoční podněty?

Obsah

Co jsou emoční podněty?

Co jsou emoční podněty?

Shodně interpretovali emoce jako následek somatických fyziologických reakcí („ somatic feedback theory „; periferní teorie emocí). Emoční podněty podle nich nejprve evokují tělesné fyziologické reakce (třes, bušení srdce, zrychlení dechu, pocení, sevřený žaludek atd.).

Co jsou emoce?

Existuje celá řada emocí – hněv, zloba, strach, odpor, štěstí, láska, smutek, naděje, zoufalství, radost, lítost, odpor, euforie, nuda, překvapenost, nenávist, ostuda, opovržení, rozpaky… To všechno jsou emoce.

Jaké jsou vlastnosti emocí?

Vlastnosti emocí 1 subjektivita – na stejné situace mohou různí jedinci odpovídat různými a různě intenzivními emocemi (např. hněv nebo... 2 předmětnost – emoce jsou reakcí na konkrétní podnět (tím se liší od afektu a od nálady, která je spíše nezacílená ), 3 aktuálnost – emoce se odehrávají bezprostředně, okamžitě, 4 polarita – emoce lze zpravidla umístit na dimenzi... More ...

Související příspěvky: