Co je ergonomie?

Obsah

Co je ergonomie?

Co je ergonomie?

Ergonomie (z řečtiny ergon práce a nomos zákon) je věda zabývající se optimalizací potřeb člověka v pracovním prostředí a v jeho pracovních podmínkách. Jde zejména o stanovení vhodných rozměrů, designu nástrojů, nábytku a jejich uspořádání v pracovním prostředí a v optimálních dosahových vzdálenostech.

Co jsou ergonomické zásady při práci s počítačem?

Ergonomické zásady při práci s počítačem (PC) 1 Dispozice kanceláře a její vybavení. Velmi zásadní roli v celé ergonomii počítačového pracoviště hraje kvalitně... 2 Výška a rozměry pracovního stolu. Další z důležitých faktorů správné ergonomie práce na počítači je výška a rozměry... 3 Ergonomická židle a její nastavení. Funkční ergonomická židle je jedna z prvních... More ...

Co je ergonomie pracovního místa?

Ergonomie pracovního místa je úzce spjata s pracovním prostředím a potřebami pracovníka, který zde vykonává danou práci. Při hodnocení úpravy a uspořádání pracovního místa se musíme proto vždy zaměřit nejen na předměty tvořící vybavení pracoviště (např. pracovní nářadí, nábytek, osvětlení atd.), ale především na individuální fyzické a duševní ...

Jak vznikla ergonomie?

Základní princip ergonomie: interakce těla s různými kvalitami prostředí. Ergonomie (z řečtiny ergon práce a nomos zákon) vznikla jako obor zabývající se optimalizací potřeb člověka v pracovním prostředí a v jeho pracovních podmínkách. Šlo zejména o stanovení vhodných rozměrů, designu nástrojů, nábytku a jejich uspořádání v pracovním prostředí a v ...

Související příspěvky: