Co je směrnice Evropské unie?

Obsah

Co je směrnice Evropské unie?

Co je směrnice Evropské unie?

Směrnice EU je normativním právním aktem Evropské unie. Směrnice je specifický nástroj harmonizace předpisů členských států, především v oblasti, kde má EU jen nevýlučné pravomoci. Vedle unijních nařízení a unijních normativních rozhodnutí jsou směrnice jedním ze tří základních normativních aktů orgánů EU.

Co jsou závazné dohody mezi členskými státy?

Tyto závazné dohody mezi členskými státy Unie stanovují cíle EU, pravidla pro fungování jejích orgánů, způsoby přijímání rozhodnutí a vztah mezi EU a jejími členy. Smlouvy jsou výchozím prvkem právních předpisů EU a někdy se jim říká primární právo.

Jaké jsou typy ustanovení Směrnice?

Tu zpravidla tvoří následující části – typy ustanovení směrnice: 1 název směrnice 2 preambule 3 vymezení rozsahu působnosti 4 vymezení základních pojmů 5 vlastní úprava otázek spadajících do působnosti směrnice 6 ostatní ustanovení 7 autentifikační podpisy a případné opravy 8 přílohy More ...

Co je směrnice EU o DPH?

Směrnice EU o DPH. Základním právním předpisem upravujícím DPH jednotně v rámci celé EU je Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "směrnice") a prováděcí nařízení k této směrnici. V této informaci naleznete veškeré změny směrnice a nařízení a odkazy na jejich poslední zveřejněné ...

Související příspěvky: