Co se děje v syrovém vejci?

Obsah

Co se děje v syrovém vejci?

Co se děje v syrovém vejci?

Ve vařeném vejci se část této energie spotřebuje na rotační pohyb, který konají všechny jeho části. V syrovém vejci rotuje při koulení pouze vnější vrstva bílku, vnitřek vejce je téměř bez rotace a většina částic koná pouze posuvný pohyb vpřed.

Jaká je velikost slepičího vejce?

Obecná charakteristika slepičího vejce Hmotnost 58,0 g Delší obvod 15,7 cm Dlouhá osa 5,7 cm Kratší obvod 13,5 cm Krátká osa 4,2 cm Objem 53,0 cm 3 Index tvaru 1,36 Povrch 68,0 cm 2 Bílek: index min. 80 Výška vzd. komůrky 4 mm 5 more rows ...

Jak vznikají Abnormální vejce?

Abnormality vajec 1 Velká jednožloutková vejce snášejí nosnice občas; vznikají při dočasné poruše funkce vejcovodu. Taková vejce obsahují... 2 Trpasličí vejce (též pohádková nebo kohoutí vejce) představují abnormálně malá vejce (10 g i méně). Vznikají často tím,... 3 Dvoužloutková nebo třížloutková vejce vznikají při krátkých časových úsecích mezi ovulacemi žloutků nebo při... More ...

Jaká je poloha žloutku v vejci?

Žloutek je připevněn k bláně spirálami ze zhuštěného bílku, v místech jejich průsečíku s osou. Poloha žloutku je vždy taková, aby zárodečný terčík vejce byl nahoře. Na širším konci vejce, kde blána nepřiléhá zcela ke skořápce, vzniká vzduchová bublina.

Související příspěvky: