Kde se nachází průmysl v Austrálii?

Obsah

Kde se nachází průmysl v Austrálii?

Kde se nachází průmysl v Austrálii?

Průmysl je v Austrálii velmi nerovnoměrně rozložen a koncentrován zejména na jihovýchodě. Nejprůmyslovějšími státy jsou Nový Jižní Wales a Viktorie. Středisky se stala především velká města a města vznikající v místech těžby či vývozní přístavy. Viz strana 30, školní atlas Austrálie, Kol. 2007.

Co je strojírenství v Austrálii?

Strojírenství je v Austrálii nejdůležitějším průmyslovým odvětvím. Středisky strojírenství se staly průmyslové oblasti jihovýchodu a hlavního města, kde se vyrábí bohatý sortiment. Dominuje výroba dopravních prostředků – automobilů (Adelaide, Geelong, Melbourne a Sydney).

Jak se Austrálie podobá rozvojovým zemím?

V současné době patří Austrálie k hospodářsky nejvyspělejším zemím světa s vysokou životní úrovní obyvatel. Ačkoliv je státem s rozvinutou tržní ekonomikou, vyváží především nerostné suroviny a zemědělské produkty, které jen částečně zpracovává. Tím se podobá rozvojovým zemím.

Kdo je zemědělský stát Austrálie?

Austrálie je vyspělý průmyslově zemědělský stát, který patří k největším světovým výrobcům a vývozcům. Rozhodující složkou v národním hospodářství je zpracovatelský průmysl, k jehož bouřlivému rozvoji došlo zejména v poválečném období díky bohaté surovinové základně, dostatku pracovních sil a přílivu kapitálových investic ze zahraničí.

Související příspěvky: