Co je enzym?

Obsah

Co je enzym?

Co je enzym?

Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou. Enzymy určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle všech živých organismů včetně člověka.

Co jsou enzymy rozděleny?

Enzymy jsou rozděleny do šesti hlavních tříd (viz též animace Enzymy-třídy ve formátu swf): 1 Oxidoreduktasy Tyto enzymy katalyzují oxidoredukční reakce (tj. přenos elektronů, vodíků nebo reakce s kyslíkem). Mezi oxidoreduktasy patří např. ... 2 Transferasy Jedná se o enzymy, katalyzující přenos skupin atomů. Příkladem transferasy může být aminotransferasa nebo glutamyltransferasa, katalyzující přenos aminoskupin. Obr. 5: Působení enzymu glutamyltransferasy. 3 Hydrolasy Hydrolasy katalyzují hydrolytické štěpení vazeb. Mezi hydrolasy patří např. lipasy, které katalyzují hydrolýzu esterových vazeb. Obr. 6: Působení enzymu lipasy.

Proč je enzymová aktivita ovlivněna?

Enzymová aktivita je ovlivněna mnoha faktory: 1 a) teplota: rychlost všech reakcí, tedy i enzymově katalyzovaných, vzrůstá s rostoucí teplotou; pokud však u enzymových... 2 b) pH: většina enzymů katalyticky působí jen v určité oblasti pH (tzv pH-optimum); tato vlastnost souvisí s disociačním... 3 c) modulátory: (citace: Aktivita enzymů. URL: http://projektalfa.ic.cz/enzymy.htm. More ...

Související příspěvky: