Jaké jsou ustanovení o školním stravování?

Obsah

Jaké jsou ustanovení o školním stravování?

Jaké jsou ustanovení o školním stravování?

Vyhláška o školním stravování 1 Úvodní ustanovení. 2 Organizace školního stravování. To neplatí pro poskytování dietního stravování. Zařízení školního stravování může ve... 3 Zařízení školního stravování a jejich provoz. Provozovnou se rozumí každý samostatný soubor místností a prostor, v němž... 4 Rozsah služeb školního stravování. 5 Zrušovací ustanovení. Vyhláška Ministerstva... More ...

Co se řídí školním stravováním?

Vyhláška o školním stravování 1 Úvodní ustanovení. (1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení 1), plného přímého zaopatření 2), nebo ... 2 Organizace školního stravování. (2) Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování. 3 Zařízení školního stravování a jejich provoz. (2) Zařízení školního stravování provádí svou činnost v provozovnách. ...

Co se rozumí školním stravováním?

1 Úvodní ustanovení. (1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení 1), plného přímého zaopatření 2), nebo ... 2 Organizace školního stravování. (2) Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování. 3 Zařízení školního stravování a jejich provoz. (2) Zařízení školního stravování provádí svou činnost v provozovnách. ...

Jaké jsou výživové normy pro školní stravování?

Výživové normy pro školní stravování Druh a množství vybraných potravin v g n ... Druh a množství vybraných potravin v g n ... Druh a množství vybraných potravin v g n ... Druh a množství vybraných potravin v g n ... hlavní a doplňková jídla Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výr. 3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina 55 10 300 31 7-10 r. oběd 64 10 55 19 11-14 r. oběd 70 10 70 17 12 more rows ...

Související příspěvky: