Jak jsou zaměstnanci povinni hospodařit se zaměstnavatelem?

Obsah

Jak jsou zaměstnanci povinni hospodařit se zaměstnavatelem?

Jak jsou zaměstnanci povinni hospodařit se zaměstnavatelem?

Podle ustanovení § 73 odst. 1 písm. d) zák. práce jsou zaměstnanci povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Co jsou práva a povinnosti zaměstnance?

Práva a povinnosti zaměstnance. Zaměstnanec je dle slov zákoníku povinen pracovat řádně dle svých sil, znalostí a schopností. Musí také plnit pokyny svých nadřízených v souladu s právními předpisy a spolupracovat s týmem. Zaměstnanec je povinován zacházet řádně s majetkem zaměstnavatele, chránit jej před poškozením a jinými negativními vlivy.

Jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele?

Práva a povinnosti zaměstnavatele. Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří zajištění rovného zacházení se zaměstnanci včetně zákazu jejich diskriminace. Zákoník práce přesně stanovuje předpoklady, za kterých smí dát nadřízený svému zaměstnanci výpověď, ač se právě tady zaměstnavatelé dopouštějí nejčastěji prohřešků.

Související příspěvky: