Jak se rozmnožují houby?

Obsah

Jak se rozmnožují houby?

Jak se rozmnožují houby?

Houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia), nebo nepohlavními či pohlavními výtrusy. Věda zabývající se houbami se nazývá mykologie.

Kdo jsou houby?

Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, později Robertem Whittakerem vyčleněnou jako samostatnou říši a v současné době klasifikovanou spolu s např. živočichy jako součást superskupiny Obazoa a kladu Opisthokonta.

Proč jsou houby jednobuněčné?

Houby jsou jednobuněčné i mnohobuněčné organismy. Z buněčných organel nejsou v cytoplazmě přítomny chloroplasty, proto si nejsou schopny vytvářet organické látky. Základní stavební jednotkou je houbové vlákno (hyfa), které se může rozlišit v podhoubí (mycelium) a v plodnici.

Kdo jsou houby hnědý?

Houby Houby Hřib hnědý Hřib hnědý Vědecká klasifikace Vědecká klasifikace Doména Eukaryota (nekategorizováno) Obazoa: Opisthokonta 4 more rows ...

Související příspěvky: