Jaké jsou vlastnosti radioaktivního záření?

Obsah

Jaké jsou vlastnosti radioaktivního záření?

Jaké jsou vlastnosti radioaktivního záření?

Marie Curie zjistila základní vlastnosti radioaktivního záření: šíří se přímočaře, neláme se, neodráží se, nepolarizuje se; vyvolává fluorescenci a fosforescenci; proniká látkami; ionizuje plyny; trvale vydává teplo; působí chemické změny; odchyluje se magnetem; má fyziologické účinky.

Kdo je zdrojem radioaktivních částic kosmického záření?

Hlavním zdrojem radioaktivních částic kosmického záření je Slunce. Všechny přírodní zdroje dohromady představují asi 83 % středního ročního dávkového ekvivalentu pro jednotlivce.

Jak radioaktivní záření zaniká vrstvou hliníku?

V roce 1899 studoval Ernest Rutherford způsob, jímž radioaktivní záření proniká vrstvami hliníku. Zjistil, že část záření lze zadržet vrstvou hliníku silnou 1/500 cm, kdežto zbytek zadrží jen vrstva značně silnější. První typ záření označil prvním písmenem řecké abecedy α a druhý typ druhým písmenem β.

Kde je zvýšená radioaktivita hornin?

Mezi další místa se zvýšenou radioaktivitou hornin patří Ramsar v Iránu (400 mSv/rok), Kerala v Indii (3,8 mSv/rok) a Guapari v Brazílii (15 mSv/rok). Přirozené pozadí radiace pochází z vesmíru i pozemských zdrojů a jeho úroveň je v různých místech Země velmi rozdílná.

Související příspěvky: