Jak zajišťovat čistotu pitné vody?

Obsah

Jak zajišťovat čistotu pitné vody?

Jak zajišťovat čistotu pitné vody?

Úpravny vody zajišťují mikrobiologickou čistotu pitné vody. Přes všechna opatření obsahuje voda malá množství mikroorganizmů, přežívajících většinou v formě spór. Je-li vodovod předimenzovaný, či dochází k přerušovanému odběru vody s dlouhými odstávkami, může dojít ke kolonizaci potrubí vnitřních vodovodů různými mikroorganizmy.

Jak způsobovat znečišťování vody?

Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organizmům závislých na vodě. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. Použitá voda vrácená do zdroje nesmí zabránit jeho dalšímu použití pro veřejné či soukromé účely.

Jaké jsou vlastnosti vody na Zemi?

Voda, vlastnosti vody, rozvod vody, požární rozvod vody, vodovodní přípojka. Voda je pro existenci všech forem života na Zemi klíčová. Lidé začínají mít zdravotní problémy již po třech dnech bez vody.

Jaké jsou fyzikální vlastnosti vody?

Pro fyzikální vlastnosti jako je např. mrznutí, tání, var, odpařování a kondenzace je rozhodující teplota. Fyzikální a chemické vlastnosti vody obecně jsou velmi důležité údaje, které musíme znát, abychom byli schopni vodu dopravovat od zdrojů ke spotřebitelům v požadované kvalitě, případně využívat vody v technologických procesech.

Související příspěvky: