Co to je globalizace?

Obsah

Co to je globalizace?

Co to je globalizace?

Co to je globalizace. Je to celosvětový proces, založený na internacionalizaci ekonomiky, to znamená propojování trhů různých zemí především díky obchodu se zbožím a službami a díky volnému pohybu kapitálu. Firmy působící na těchto, již světových trzích, se taktéž spojují a vytvářejí tak nadnárodní korporace, mající za cíl ovládnutí co největší ...

Jaké jsou důsledky globalizace?

Důsledky globalizace Globalizace je svou povahou, alespoň v prvotní úrovni, jevem ekonomickým. Její dosahy jsou však, jak ostatně vyplývá ze samotného jejího názvu, celosvětové - globální. Netýkají se však pouze člověka, nebo lépe řečeno, vše co se týká člověka se týká Země a naopak.

Proč je globalizace záležitostí posledních třicet let?

Globalizace je záležitostí posledních třiceti let. Její podhoubí jí však připravilo šíření průmyslové revoluce, urbanizace a demografické revoluce v 19. a 20. století.

Související příspěvky: