Proč je globalizace záležitostí posledních třicet let?

Obsah

Proč je globalizace záležitostí posledních třicet let?

Proč je globalizace záležitostí posledních třicet let?

Globalizace je záležitostí posledních třiceti let. Její podhoubí jí však připravilo šíření průmyslové revoluce, urbanizace a demografické revoluce v 19. a 20. století.

Co je globalizace?

Globalizace (z angl. global, celosvětový) je dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů. MMF uvádí jako čtyři hlavní aspekty globalizace:

Co je globalizace ve vlnách?

Globalizace ve vlnách 1 První vlna se týkala období šíření velkých světových náboženství a vzniku transkontinentálních civilizací: šlo o vlnu... 2 Druhou vlnu globalizace představovala expanze Evropanů od 16. století, spojená s námořními objevnými plavbami, moderní... 3 Třetí vlnou byly změny spjaté s válkami evropských velmocí v Evropě i na jiných kontinentech v prostoru... More ...

Jaké jsou hlavní aspekty globalizace?

MMF uvádí jako čtyři hlavní aspekty globalizace: 1 mezinárodní obchod, 2 pohyb investic a kapitálu, 3 migraci osob a 4 šíření znalostí. More ...

Související příspěvky: