Kdo pochází z podzemních vod?

Obsah

Kdo pochází z podzemních vod?

Kdo pochází z podzemních vod?

Většina podzemních vod však pochází z nedávných dešťů a z tajícího sněhu. Tato vláha prosakuje póry a trhlinami v půdě a dokonce i pevnými horninami tak hluboko, dokud nenarazí na nepropustné vrstvy. Pak začíná vyplňovat všechny dostupné prostory v porézním materiálu a nasycuje ho. Propustným formacím, které zadržují vodu, se říká vodonosné vrstvy.

Jak se mění hladina podzemní vody?

Hloubka, ve které leží hladina podzemní vody, se mění v závislosti na množství srážek a na dalších faktorech. Hladinu podzemní vody můžeme spatřit, když se podíváme do mělčí studně – hladina vody ve studni je současně hladinou podzemní vody. Odkud se bere pramenitá voda?

Co je povrchová voda v jezerech?

Voda v jezerech a říčních tocích je povrchová. Spodní vody pronikající na povrch ve studiích ve studních nebo v podobě pramenů jsou v mnoha oblastech nejčistějším zdrojem pitné vody. Můžou se také využívat k zavlažování i jiným účelům. Co je hladina podzemní vody? Vodonosné vrstvy bývají jen zřídka nasyceny vodou až k samému zemskému povrchu.

Související příspěvky: