Co se týče elektrolýzy?

Obsah

Co se týče elektrolýzy?

Co se týče elektrolýzy?

Elektrolýza, tedy přemisťování iontů v kapalině pomocí stejnosměrného elektrického proudu, se využívá i v medicíně. Při průchodu stejnosměrného elektrického proudu tkání dochází ke změně koncentrace jednotlivých iontů v tkáni, k elektrolytickému rozkladu a změně pH.

Jak vznikla elektrolýza v přírodě?

Elektrolýza nalezla značné využití ve výrobě. V roce 1854 zavedl v Anglii Robert Bunsen průmyslovou výrobu čistých kovů z přírodních rud (elektrometalurgie), které se v přírodě vyskytují převážně v podobě sloučenin, např. oxidů. Příkladem je hliníková ruda bauxit, v podstatě oxid hlinitý.

Co se děje v elektrolytu?

V elektrolytu ubývá mědi a přibývá molekul kyseliny sírové. Druhým příkladem je rozklad vody, kde elektrody jsou z platiny. Po připojení zdroje napětí pozorujeme, že se na elektrodách uvolňují plyny v podobě bublinek. Na anodě je to kyslík a na katodě vodík.

Jaký je princip elektrolýzy?

Princip elektrolýzy. Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons. Při průchodu elektrického proudu elektrolytem se pohybují kladné ionty ke katodě a záporné ionty k anodě. Dotykem s elektrodami se neutralizují, tj. předávají elektrodám svůj náboj a stanou se neutrálními.

Související příspěvky: