Jaké jsou druhy rozpouštění?

Obsah

Jaké jsou druhy rozpouštění?

Jaké jsou druhy rozpouštění?

Rozlišujeme endotermní rozpouštění, které teplo spotřebovává a které lze urychlit zahřátím, a exotermní rozpouštění, kdy se teplo naopak uvolňuje, a které lze urychlit chlazením ( Příprava roztoku). Plocha rozpouštění vyjadřuje povrch částic, na kterých se rozpouštění realizuje.

Jak se urychluje rozpouštění rozpouštědla?

Proto se rozpouštění urychluje mícháním, obvykle skleněnou tyčinkou ( difuze ). Rozpustnost látek, které mají povahu slabých kyselin nebo zásad, je závislá také na aktuální aciditě (pH) rozpouštědla. Přitom slabé zásady jsou dobře rozpustné ve zředěných roztocích kyselin a naopak slabě kyselé látky v roztocích alkálií.

K čemu patří příprava roztoků?

Příprava roztoků patří k velmi důležitým činnostem farmaceuta, neboť mnoho látek se v laboratorní praxi používá ve formě roztoků ve vhodném rozpouštědle nebo jejich směsi. Roztoky jsou homogenní (jednofázové) směsi látek, v nichž rozlišujeme látku rozpuštěnou (solutum) a látku rozpouštějící, nebo-li rozpouštědlo (solvendum).

Jaká je rozpustnost rozpouštědla?

Rozpustností se rozumí nejvyšší množství látky, které se za daných podmínek (teplota a tlak) rozpustí v určitém množství rozpouštědla, obvykle ve 100 g. Český lékopis uvádí v ustanoveních, která se týkají vlastností látek, vždy jejich rozpustnost v běžných rozpouštědlech.

Související příspěvky: