Co je replika DNA?

Obsah

Co je replika DNA?

Co je replika DNA?

Replikace DNA je proces tvorby kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA), čímž se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (templát, matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika).

Co je alfa-aminokyselina?

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH 2) funkční skupinu. V biochemii se většinou tímto termínem rozumějí pouze alfa-aminokyseliny, tj. takové, ve kterých jsou obě skupiny navázány na stejném uhlíkovém atomu.

Co se podílí na procesu replikace?

Na procesu replikace se kromě uvedených DNA polymeráz podílí řada enzymů, jejichž úlohou je : 1 rozvinout suprahelikální strukturu – gyráza; 2 rozvinout Watson-Crickovu dvoušroubovici – helikázy. More ...

Související příspěvky: