Co platí pro účinnost tepelného motoru?

Obsah

Co platí pro účinnost tepelného motoru?

Co platí pro účinnost tepelného motoru?

V roce 1824 francouzský fyzik S. Carnot dokázal, že pro účinnost tepelného motoru pracujícího s ohřívačem o teplotě a chladičem o teplotě , platí: . U parních motorů je teplota páry do motoru vstupující, u spalovacích motorů je to teplota plynů vzniklých spalováním paliva. je teplota vycházející páry resp. výfukových plynů.

Kdo byl předchůdcem tepelných motorů?

Předchůdcem všech tepelných motorů byla Heronova aeolipila (kolem roku 117 před n. l.) podobná Segnerovu kolu. Byla to jen hračka ve tvaru kovové koule, otáčivé kolem svislé osy a opatřené dvěma postranními zahnutými trubičkami. Do koule se osou vháněla pára, nebo se voda v kouli ohřívala.

Jaké jsou tepelné motory?

Existuje řada tepelných motorů, které se liší principem činnosti i konstrukcí. Nejdůležitější tepelné motory můžeme rozdělit podle pracovní látky: parní motory (parní stroj, parní turbína); spalovací motory (plynová turbína, zážehový motor čtyřdobý nebo dvoudobý, vznětový motor); reaktivní motory (proudový motor, raketový motor).

Co je tepelný motor?

Tepelný motor je stroj, který přeměňuje část vnitřní energie pracovní látky (vodní pára, palivo) v energii mechanickou. Účinnost těchto motorů je poměrně nízká, protože plyny, které z motorů unikají, mají ještě značnou teplotu.

Související příspěvky: