Pri miešaní betónu pridávajte vodu do miešačky?

Obsah

Pri miešaní betónu pridávajte vodu do miešačky?

Pri miešaní betónu pridávajte vodu do miešačky?

• Pri miešaní betónu dávajte do miešačky vždy najprv vodu, následne 3 – 4 lopaty kameniva a po premiešaní postupne pridávajte vypočítanú dávku cementu pre jednu zámes. Po rozmiešaní cementu postupne pridávajte štrk, až kým betón nebude mať požadovanú konzistenciu. Miešajte cca 3 – 5 minút.

Kto je teplota betónu vo vnútri betónovej konštrukcie?

Pri ukladaní betónu pravidelne kontrolujte jeho teplotu. Pokiaľ nie je stanovené inak, maximálna teplota betónu vo vnútri betónovej konštrukcie by nemala prekročiť +65°C. • Ak je betón uložený do debnenia, dbajte na správne zhutnenie, či už ručne, alebo vibrátormi.

Pri nanášaní betónovej zmesi na betónovú zmesi?

Pri nanášaní betónovej zmesi sa málokomu podarí okopírovať betónom obrys listu a tak určitá časť betónu list presiahne. V prípade, že by tam fólia nebola, bude sa betón dotýkať priamo piesku a tým sa k nemu prilepí. Keď máme toto všetko pripravené, namiešame si betónovú zmes.

Související příspěvky: