Jak připojit elektrický spotřebič na napětí?

Obsah

Jak připojit elektrický spotřebič na napětí?

Jak připojit elektrický spotřebič na napětí?

Elektrický spotřebič se připojí na jmenovité napětí. Je třeba ověřit, zda ovládací a bezpečnostní prvky zajišťuji správně svou funkci. U spotřebičů vybavených motorem je nutno zajistit jejich plynulý chod bez nadměrného hluku a jiskření na komutátoru.

Jaký je pohyblivý přívod u elektrických spotřebičů?

U elektrických spotřebičů a ručního nářadí s třídou ochrany II a III musí být pevně připojený pohyblivý přívod neoddělitelně spojen s vidlicí. Je nutné zkontrolovat větrací otvory, aby nebyly zaprášené nebo jinak zakryté.

Jaký je odpor prodlužovacích a odpojitelných přívodů?

U prodlužovacích a odpojitelných přívodů se měří odpor mezi ochrannou zdířkou vidlice a ochranným kontaktem na druhém konci. Měření provádíme pomocí zdroje o střídavém nebo stejnosměrném napětí 4V až 24V minimálně proudem 0,2A (max. 10A).

Jak se měří odpor spotřebiče s třídou ochrany i?

Pro spotřebiče s třídou ochrany I se měří odpor mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými neživými částmi spojenými s ochranným vodičem, včetně prodlužovacího nebo odpojitelného přívodu. U prodlužovacích a odpojitelných přívodů se měří odpor mezi ochrannou zdířkou vidlice a ochranným kontaktem na druhém konci.

Související příspěvky: