Šta je povoljnije komercijalni kredit za energetsku efikasnost?

Obsah

Šta je povoljnije komercijalni kredit za energetsku efikasnost?

Šta je povoljnije komercijalni kredit za energetsku efikasnost?

Pojedine banke nude komercijalne kredite za poboljšanje energetske efikasnosti, ali ih kamate i relativno visoko učešće čine znatno nepovoljnijim od subvencionisanih zajmova. U ovom trenutku jedno od povoljnijih rešenja je kredit koji odobrava Folksbanka u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom.

Koja je cena kredita za energetsku efikasnost?

Ukoliko radove finansirate iz kredita za energetsku efikasnost, očekuje Vas povrat novca u iznosu od KM 1.400! U izračun EKS-a uključeni su: nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kredita, trošak mjenica i naknada za osiguranje kredita.

Šta je dugoročni kredit za energetsku efikasnost?

Dugoročni krediti za energetsku efikasnost razvijeni su sa ciljem da klijentima omoguće ostvarivanje značajne uštede primarne energije i istovremeno da daju aktivni doprinos zaštiti okoline.Mala preduzeća i preduzetnici ukoliko planiraju da ulažu u rekontrukciju poslovnog objekta, od sada imaju mogućnost dobijanja kredita do 5 godina ...

Kakva je nova kreditna linija za energetska efikasnost?

Efikasno planiraj i povrat novca biraj! Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina je uz podršku KfW razvojne banke uvela novu kreditnu liniju za finansiranje investicija u energetsku efikasnost i projekata koji generišu energetske uštede. Cilj je promocija efikasnog korištenja energije u Bosni i Hercegovini na održiv način.

Související příspěvky: