Co je hraniční hodnota lithiové baterie?

Obsah

Co je hraniční hodnota lithiové baterie?

Co je hraniční hodnota lithiové baterie?

Zatímco pro olověné články je za hraniční považována hodnota 50 % SOC, kdy při hlubším cyklování dochází k razantnímu snížení životnosti, lithiové technologie jsou schopny dlouhodobě pracovat do 15 % SOC (tedy 85 % DOD ), případně i méně, tedy můžeme využívat 85 % kapacity baterie.

Co nahrává náhradě lithiových baterií?

Tento fakt nahrává, především v případě v současné době používané konstrukce lithiových baterií, náhradě procesu recyklace použitých baterií procesem známým pod názvem „second life“, neboli „druhý život“ baterie.

Co je vliv teploty na životnost baterie?

Životnost baterie 1 Vliv teploty. Obecně platí, že zvyšující se teplota napomáhá průběhu chemických reakcí, a tak umožňuje lepší využití... 2 Vliv velikosti nabíjecího/vybíjecího proudu na životnost baterie. Z náhradního schématu elektrochemického článku, viz... 3 Závislost na hloubce vybití a době setrvání v daném stavu nabití nebo době trvání přebíjení. Velká... More ...

Jaký je stav nabití baterie?

Stav nabití – State of Charge ( SOC ), nebo hloubka vybití – Deep of Discharge ( DOD ), je veličinou určující aktuální podíl energie obsažené v baterii k celkové kapacitě baterie. Zároveň platí SOC = 100 − DOD (%). V reálných systémech nastává problém, a to je definice celkového množství energie v baterii. Tedy 100 % SOC.

Související příspěvky: