Kde jsou minerální vody silně mineralizované?

Obsah

Kde jsou minerální vody silně mineralizované?

Kde jsou minerální vody silně mineralizované?

Více o složení českých a slovenských minerálních vod se dozvíte z tabulky výše. Silně mineralizované vody jsou vhodné jen při specifických situacích, například při velké zátěži v letním období nebo při sportu, kdy je třeba doplnit nejen vodu, ale i minerální látky (včetně sodíku).

Proč se v malém mrazáku odpaří větší množství vody?

V malých mrazničkách horká voda studenou nepředstihla, a teprve ve větším mrazáku se podařilo jev zopakovat. Protože nebyly průběžně sledovány rozdíly v objemu odpařené vody v malé a velké mrazničce, nelze vyloučit, že větší mrazák byl v tomto případě pro Mpembův jev příznivější, neboť se v něm snáze odpaří větší množství vody.

Jaká je průměrná teplota vody v nádobě?

Když průměrná teplota vody v nádobě s původně teplejší vodou dosáhne teploty, jakou měla na počátku studenější voda, je již kapalina rozvrstvena tak, že u dna je teplota menší a na povrchu větší. Ochlazování je proto rychlejší, než by člověk očekával podle průměrné teploty.

Jak dlouho vydrží teplejší voda v druhé nádobě?

Začneme-li s počátečními teplotami 35 °C a 100 °C a budeme je ochlazovat stejným způsobem, bude teplejší vodě nějaký čas trvat, než dosáhne teploty 35 °C. Z této teploty však musí chladnout ještě tak dlouho jako voda v druhé nádobě, ta má však náskok, a musí tedy zmrznout dříve.

Související příspěvky: