Co se týče odvodu kapalin z potrubí?

Obsah

Co se týče odvodu kapalin z potrubí?

Co se týče odvodu kapalin z potrubí?

• Odvod ňova č– za řízení k zachycení a vypouštění kapalin z potrubí. • Plynovody Plynovod musí být uložen na podp ěrách, uchycen nebo uložen v zemi tak, aby po celou dobu životnosti nedošlo k jeho pohybu mimo p ředvídatelné povolené tolerance.

Co je plynovodní potrubí?

Sahá od plynovodu k hlavnímu uzávěru odb ěrného plynového za řízení. • Plynovodní potrubí (dále jen „potrubí“) – instalace sestávající z trubek a tvarovek. Příslušenství – sou část plynovodu; nap ř.

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (zejména dusíku a oxidu uhličitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině evropských zemích obsahují zpravidla více než 90% metanu a méně než 5% nehořlavých látek. 2.2.1 Historie

Co se týká zemního plynu?

První zmínka o zemním plynu se pravděpodobně týká “věčných ohňů“ na území dnešního Iráku, o kterých se zmiňuje Plutarchos ve 2. stol. n. l. Na své využití však musel čekat 1 500 let. Dříve, než ho člověk začal využívat jako prakticky hotový zdroj energie, používal svítiplyn, který se vyráběl z uhlí tzv. karbonizací.

Související příspěvky: