Jaká je spotřeba zemního plynu ve světě?

Obsah

Jaká je spotřeba zemního plynu ve světě?

Jaká je spotřeba zemního plynu ve světě?

Spotřeba zemního plynu se ve světě pohybuje kolem 2 200 mld. m 3 ročně. Zemní plyn patří společně s kapalnými a tuhými palivy mezi tři nejvýznamnější energetické zdroje. Prokázané celosvětové zásoby zemního plynu (zásoby, které dokážeme vytěžit) jsou dnes 161 000 mld. m 3 a oproti roku 1996 stouply o 14 000 mld. m 3.

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je z fyzikálního hlediska směs plynných uhlovodíků, jejichž hlavní složkou je metan. Ze strategického hlediska je to ale jeden z nejdůležitějších primárních energetických zdrojů. Článek popisuje rozdělení zásob zemního plynu na Zemi a ukazuje hlavní plynovody v Evropě a v České republice.

Kde jsou největší zásoby zemního plynu?

Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na územích Ruska a zemí Středního Východu. Z pohledu zásobování Evropy jsou vedle zásob na území Ruska důležité zásoby v kontinentálním šelfu Severního moře. Zde se nachází cca 80 % evropských zásob zemního plynu (kromě ložisek na území bývalého Sovětského svazu).

Kde se nachází zemní plyn v ČR?

Zemní plyn v ČR nezaujímá v bilanci energetických zdrojů tak významnou pozici jako v zemích EU. Česká energetika je postavena na využívání vlastních zdrojů uhlí, které se na spotřebě podílí přibližně z 50 %. Energetika zemí EU se dnes zaměřuje na ekologicky příznivé primární zdroje a obnovitelné zdroje právě na úkor uhlí.

Související příspěvky: