Co je nacionalismus?

Obsah

Co je nacionalismus?

Co je nacionalismus?

Nacionalismus (z lat. natio, národ) jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území.Z nacionalismu vychází myšlenka národních států, na které je do značné míry založeno dnešní uspořádání států ...

Co je národní identita a nacionalismus?

Národní identita a nacionalismus V minulé kapitole jsme si vymezili pojem stát jeho základní znaky a charakteristiky. Dále jsme si představili různé typy státu. Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že v současné době je dominujícím typem státního útvaru národní stát.

Kdo je fašismus a nacismus?

Externí odkazy [ editovat | editovat zdroj] Fašismus a nacismus Fašismus a nacismus Ideje Aktualismus • Národní anarchismus • Tříd ... Lidé Benito Mussolini • Adolf Hitler • José A ... Hnutí Italský fašismus • Austrofašismus • Naci ... Historie Pochod na Řím • Mnichovský pivní puč • N ... 1 more rows ...

Související příspěvky: