Jaké jsou vzorky oxidů dusíku?

Obsah

Jaké jsou vzorky oxidů dusíku?

Jaké jsou vzorky oxidů dusíku?

Vzorky oxidů dusíku 1 Monovalentní oxid dusnatý má vzorec N 2 O. V něm je atom atomu N nabitý +1. 2 Oxid dusíku má vzorec NO. V něm je atom N nabitý +2. 3 Dusíkatý oxid železitý má vzorec N2O3. V něm je atom N nabitý +3. 4 Tetravalentní oxid dusnatý, jehož vzorec je NO 2 , má náboj atomu N +4. 5 Pentavalentní kyslíková sloučenina se označuje jako N 2 O 5 . V něm je atom atomu N... More ...

Kdy se oxid dusíku dostane do plic?

Předpokládaná rizika: 1 oxidy dusíku se váží na hemoglobin; 2 podíl na vzniku nádorových onemocnění (aerosol se dostane hlouběji do plic, poškození DNA). More ...

Co je monovalentní oxid dusnatý?

Monovalentní oxid dusnatý má vzorec N 2 O. V něm je atom atomu N nabitý +1. Oxid dusíku má vzorec NO. V něm je atom N nabitý +2. Dusíkatý oxid železitý má vzorec N2O3. V něm je atom N nabitý +3. Tetravalentní oxid dusnatý, jehož vzorec je NO 2 , má náboj atomu N +4. Pentavalentní kyslíková sloučenina se označuje jako N 2 O 5 .

Související příspěvky: