Jaký je výběr trakčních baterií?

Obsah

Jaký je výběr trakčních baterií?

Jaký je výběr trakčních baterií?

Správný výběr trakčních baterií: 1 pro jakou aplikaci má být trakční baterie určena například (potřebujete duální baterii? - určeno pro aplikace k napájení... 2 jak často bude zatěžována (cyklována) resp. nabíjena a vybíjena 3 předpokládaný celkový odběr energie v rámci jednoho cyklu resp. ( U trakčních baterií obecně platí, že čím jsou vybíjecí... More ...

Co se týče nabíjení baterie?

To znamená, že před započetím nabíjení je dobré tyto články vybít a až poté začít nabíjet. Další vlastností je tzv. „samovybíjecí efekt“, pokud zařízení není delší dobu používáno např. v zimním období. Před opětovným používáním zařízení je vhodné baterii šetrně vybít a poté nechat plně nabít.

Jak nabíjet a prodloužit životnost baterie?

Jak správně nabíjet a prodloužit životnost baterií? Všeobecně lze konstatovat, že nejoptimálnější nabíjení baterií probíhá nízkým proudem po dostatečně dlouho dobu. Takový způsob je ovšem velmi časově náročný, proto výrobci volí kompromis mezi časem potřebným k nabíjení a životností baterie.

Co jsou nejpoužívanější baterie v elektronických zařízeních?

Nejprve si představme nejpoužívanější typy baterií v našich elektronických zařízeních, noteboocích, kamerách, vrtačkách apod. Mezi základní skupiny patří: NiCD, NiMH, Li-Ion, Li-Polymer baterie, olověné skupině článků bude věnován samostatný článek.

Související příspěvky: