Co platí o společných nájemcích?

Obsah

Co platí o společných nájemcích?

Co platí o společných nájemcích?

Společný nájem. (1) Uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými nájemci bytu; společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí ke smlouvě. (2) Co platí o nájemci, platí obdobně o společných nájemcích, není-li dále stanoveno jinak.

Kdy je nájemní doba uzavřena?

§ 2230 (1) Užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok; byla-li kratší ...

Jaké jsou základní ustanovení nájemní smlouvy?

Základní ustanovení. (1) Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. (2) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro podnikatelský pronájem movitých věcí obecná ...

Související příspěvky: