Můžete použít aplikaci Photoshop více paměti RAM?

Obsah

Můžete použít aplikaci Photoshop více paměti RAM?

Můžete použít aplikaci Photoshop více paměti RAM?

Aplikace Photoshop standardně využívá 70 % dostupné paměti RAM. Chcete-li aplikaci Photoshop přidělit více paměti RAM, můžete změnit hodnotu v poli Dovolit pro Photoshop použít. Jinou možností je změnit nastavení pomocí posuvníku Využití paměti.

Jak nastavit rychlost aplikace Photoshop ve vašem počítači?

Vylaďte nastavení operačního systému, hardwaru a aplikací tak, aby byla rychlost aplikace Photoshop ve vašem počítači stále optimální. Pokud aplikace Photoshop běží ve vašem počítači pomaleji, než by měla, nebo pokud systém při používání aplikace Photoshop laguje, zamrzá nebo se zpožďuje, vyzkoušejte tipy a postupy uvedené v tomto dokumentu.

Jak zvýšit paměť v aplikaci Photoshop?

Pokud byste to udělali, nezbyla by paměť pro další nepostradatelné systémové aplikace a došlo by ke snížení jejich výkonu. Jestliže v aplikaci Photoshop dochází k chybám způsobeným nedostatkem paměti nebo paměti RAM, zkuste zvýšit množství paměti RAM přidělené aplikaci Photoshop.

Jak postupovat při optimalizaci výkonu aplikace Photoshop?

Optimalizace výkonu aplikace Photoshop 1 Obecný postup při optimalizaci výkonu. Obecně platí, že při optimalizaci výkonu aplikace Photoshop na základě svých... 2 Nastavení předvoleb týkajících se výkonu. V aplikaci Photoshop je k dispozici sada předvoleb ( Předvolby > Výkon ),... 3 Optimalizace hardwarového nastavení pro aplikaci Photoshop. Chcete-li upravit aktuální nastavení... More ...

Související příspěvky: