Co je fosfor v půdě?

Obsah

Co je fosfor v půdě?

Co je fosfor v půdě?

Převážná část minerálních sloučenin fosforu v půdě je ve formách ve vodě nerozpustných, a proto fosfor z nich je pro rostliny málo přístupný. Podíl vodorozpustných sloučenin je velmi malý a činí jen asi 0,8-8 mg P na 1kg na vzduchu vyschlé půdy. Tvoří jej fosforečnany jednomocncýh kationtů, dihydrogenfosforečnan vápenatý aj.

Jaký je fosfor v přírodě?

Fosfor v přírodě se vyskytuje vždy ve svém nejvyšším oxidačním stupni, jakožto aniont kyseliny ortofosforečné PO43-. V půdě je fosfor obsažen ve formách anorganických i organických. Agronomicky nejvýznamnějším přirozeným zdrojem fosforu v půdě je primární minerál apatit.

Jak se projevuje nedostatek fosforu?

Nedostatek fosforu se obvykle projevuje na kyselých, jílovitých a vápenatých půdách, na půdách chudých a vymývaných dešti. Dočasnou nedostupnost může způsobit chladné počasí a sucho.

Co představuje organický fosfor v půdě?

Organický fosfor představuje podstatnou část z celkového obsahu P v půdě. V jeho zastoupení jsou mezi různými půdami značné rozdíly (od 10 do 80%).

Související příspěvky: