Co je aritmetický průměr?

Obsah

Co je aritmetický průměr?

Co je aritmetický průměr?

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné („ x̄ “) , popř. řeckým písmenem μ. Definice aritmetického průměru je.

Jaký je průměrný výdělek zaměstnavatele?

Průměrný výdělek se určuje z hrubého příjmu zaměstnance v tzv. rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Zjištěný průměrný výdělek zaměstnavatel používá do konce čtvrtletí, v němž byl zjištěn. Mluvíme o tzv. aktuálním průměrném výdělku.

Proč se používá Průměrný výdělek?

Průměrný výdělek se využívá při: 1 určení výše odstupného z důvodů organizačních změn (trojnásobek průměrného měsíčního výdělku) 2 odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodů zdravotní nezpůsobilosti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z... More ...

Jaký je průměrný měsíční výdělek?

Průměrný měsíční výdělek se stanovuje přepočtením průměrného hodinového výdělku na jeden měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajícího v roce na jeden měsíc. Průměrný měsíční výdělek se nestanovuje přímo. Průměrný měsíční výdělek = průměrný hodinový výdělek x přepočtový koeficient.

Související příspěvky: