Jaká je Obrana rostliny?

Obsah

Jaká je Obrana rostliny?

Jaká je Obrana rostliny?

Obrana rostliny může být dvou typů: pasivní – závisí na anatomických a morfologických vlastnostech rostliny, aktivní – daná syntézou indukovaných obranných látek. Rostlinné patogeny působí různými mechanizmy, které byly zatím prozkoumány jen v hlavních rysech.

Jaké jsou pohlaví rostlin?

Typy pohlaví skupiny rostlin (populace, druhu, odrůdy) 1 Oboupohlavná (obojaká, hermafroditní, hermaphroditus) – skupina, která má pouze oboupohlavné rostliny 2 Jednodomá (monoecická, monoická, monoecious) – skupina, která má pouze jednodomé rostliny ( Zea mays, Juglans regia,... 3 Dvoudomá (dioecická, dioická, dioecious) – skupina, která má samčí a samičí rostliny, ( Bryonia... More ...

Proč jsou rostliny zdrojem obživy?

Rostliny jsou zdrojem obživy nejen pro lidskou populaci, ale již na počátku své evoluce byly zdrojem výživy pro další organizmy – mikroorganizmy, jako jsou např. houby a bakterie.

Co je Anatomie rostlin?

Anatomie rostlin. Anatomie rostlin čili fytotomie je podobor botaniky a anatomie, zabývající se vnitřní stavbou těl rostlin. Do jisté míry se v praxi překrývá s morfologií rostlin, která se zajímá o jejich vnější (celkovou) stavbu.

Související příspěvky: