Co znamená zkapalněný propan jako palivo?

Obsah

Co znamená zkapalněný propan jako palivo?

Co znamená zkapalněný propan jako palivo?

Zkapalněný propan jako palivo má tři fyzikální vlastnosti, jež jsou pro tvorbu uhlíku zvláště významné: Vyznačuje se nižším poměrem uhlíku k vodíku, než s jakým se setkáváme u většiny ostatních uhlovodíků, což znamená, že vytváří menší množství oxidu uhličitého na jednotku vyprodukovaného tepla.

Co je globální oteplování?

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Globální oteplování je téměř nevnímatelné oteplování Země, o kterém se vědci domnívají, že je způsobováno činnostmi člověka. My nedokážeme malý přírůstek teploty pocítit, ale jeho účinky mohou být katastrofální.

Jak funguje zkapalněný propan?

Zkapalněný propan je srovnáván s ostatními zdroji energií z pohledu uhlíkové stopy. Výhodou propanu je možnost technicky jednoduše vytvořit zásobu energie přesahující období jednoho roku a doplňovat energetické hospodářství budovy při využití nestabilních obnovitelných zdrojů závislých na slunečním svitu.

Související příspěvky: