Jaké jsou směry feminismu?

Obsah

Jaké jsou směry feminismu?

Jaké jsou směry feminismu?

4) Další směry: 1 ekofeminismus – zkoumá sociální nerovnost ve vztahu k environmentálním, ekologickým problémům, jakými je například změna... 2 náboženský feminismus – věnuje se analýze náboženství z feministických pozic; zkoumá, jakým směrem se tradiční... 3 poststrukturální feminismus – rozebírá maskulinitu a feminitu jako proměnlivé kategorie a odkazuje tak k teoriím... More ...

Co je feminismus?

Co je tedy feminismus? Jedná se o lidskoprávní hnutí, které usiluje o rovnost mezi pohlavími. Usiluje o rovnost společenskou, ekonomickou i politickou. Zastánci feminismu říkají, že pro výkon daného povolání jsou směrodatné vaše schopnosti, nikoliv gender. Feminismus ale netvrdí, že ženy a muži jsou stejní.

Jak vznikla první vlna feminismu?

Historie 1 První vlna feminismu. Poprvé vystoupila s požadavkem rovnosti mužů a žen Mary Wollstonecraftová, zabývající se výchovou... 2 Druhá vlna feminismu. Audre Lorde (vlevo), Meridel Le Sueur (uprostřed) a Adrienne Richová (vpravo), významné... 3 Třetí vlna feminismu. Pozdní sedmdesátá léta proměňují hospodářskou a kulturní situaci. Do popředí se dostávají... More ...

Co je multirasový feminismus?

1 multirasový/multikulturní feminismus – řeší problém diskriminace žen v kombinaci s jejich etnickou nebo rasovou... 2 queer feminismus – řeší problém diskriminace žen v kombinaci s jejich sexuální orientací a/nebo genderovou identitou 3 mužský feminismus 4 feminismus sociální konstrukce 5 postmoderní feminismus More ...

Související příspěvky: