Co je čistá voda?

Obsah

Co je čistá voda?

Co je čistá voda?

Chemicky čistá voda (destilovaná voda či deionizovaná voda) je elektricky nevodivá, ale i malé množství rozpustných příměsí způsobuje její vodivost. Mpembův jev: teplá voda paradoxně mrzne (mění skupenství z kapalného na tuhé dřív než studená (k jevu nemusí dojít vždy). Povrchové napětí a viskozita

Kde se vyskytuje voda v přírodě?

V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára . Ledovec; zde se nacházejí tři skupenství vody pohromadě. Systematicky se voda nazývá „oxidan“ (od názvosloví IUPAC 93 ), vycházející z toho, že se jedná o anorganický jednojaderný hydrid (proto končí na příponu „-an“ ).

K čemu slouží pitná voda?

Pitná voda 1 Ke shromažďování povrchové vody slouží vodní nádrž ( přehrada ), v níž se nachází odběrová věž s několika odběrovými... 2 Výjimečně se využívá umělé filtrace a absorbčními schopnosti půdního sedimentu, protože řasy často ucpávají filtraci. 3 Čerpání z podpovrchových zdrojů z podzemních vrtů. More ...

Proč se voda nazývá oxid vodný?

Systematicky se voda nazývá „oxidan“ (od názvosloví IUPAC 93 ), vycházející z toho, že se jedná o anorganický jednojaderný hydrid (proto končí na příponu „-an“ ). IUPAC uvádí ve svých názvoslovných doporučeních i anglický systematický název „dihydrogen oxide“, obdobný český název „oxid vodný“ se v odborné literatuře nepoužívá.

Související příspěvky: