Jaký je maximální dovolený průtok kanalizačního potrubí?

Obsah

Jaký je maximální dovolený průtok kanalizačního potrubí?

Jaký je maximální dovolený průtok kanalizačního potrubí?

maximální dovolený průtok kanalizačním potrubím zvoleného vnitřního průměru d a spádu kanalizačního potrubí I. tento rozměr nelze považovat za konečný. Závisí samozřejmě na dimenzi napojeného odpadu, která může být větší, ale i na doporučení normy ohledně zvětšení dimenze při přechodu z odpadního potrubí na svodné.

Jak vznikla veřejná kanalizace v Praze?

S veřejnou výstavbou kanalizační sítě se započalo v druhé polovině 18. století v Praze, kdy se vybudovalo 44 km stok, jež byl vyvedeny 35 výustmi do Vltavy. O 100 let později se započalo s budováním moderní stokové sítě. Kanalizace pro veřejnou potřebu se řídí ustanoveními zákona 274/2001 Sb.

Můžeme zařadit všechny odpadní vody do veřejné kanalizace?

Ostatní odpadní vody – do této skupiny zařazujeme odpadní vody, které nelze zařadit do předcházejících skupin, nebo které se do veřejné kanalizace dostaly za nepředvídaných okolností. Balastní odpadní vody – veřejnou kanalizaci zatěžují nárazově. Jde především o podzemní vody vniklé do kanalizace při výstavbě.

Jak se realizuje kanalizační potrubí?

Kanalizační potrubí se realizuje z materiálů plastových a neplastových. Do neplastových řadíme ocel, litinu a olovo (kovy) a kameninu, vláknocement a beton (nekovové materiály). Tyto materiály se nejčastěji používají pro kanalizaci vnější (venkovní).

Související příspěvky: