Co je katalyzátor a chemická rovnováha?

Obsah

Co je katalyzátor a chemická rovnováha?

Co je katalyzátor a chemická rovnováha?

p== Katalyzátor a chemická rovnováha == Katalyzátor pouhou přítomnosti nikdy nepůsobí změnu chemické rovnováhy, pokud existuje zdání takového vlivu, je tento vliv vždy druhotný, například: 1 Katalyzátor umožní průběh chemické reakce za podmínek, kdy by jinak nebyla možná. Za těchto podmínek je však... 2 Zpomalením nebo kinetickým znemožněním konkurující chemické reakce nebo... More ...

Co je katalyzátor?

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná. Slovo katalyzátor se někdy používá i v přeneseném smyslu pro jakoukoli událost, osobu apod., které přispějí k uskutečnění něčeho.

Co jsou druhy katalýzy?

Druhy katalýzy 1 Homogenní – reaktanty a katalyzátor jsou v systému přítomny ve stejné fázi. 2 Heterogenní – nejčastěji je katalyzátor pevný a reaktanty jsou plynné. Tento typ katalýzy se často používá v průmyslu... 3 Enzymová – se často považuje za samostatný typ katalýzy, byť se v živých organismech často (avšak zdaleka ne vždy) jedná... 4 Autokatalýza – jedná se o zvláštn�... More ...

Související příspěvky: