Co se týká reakcí s teplotou?

Obsah

Co se týká reakcí s teplotou?

Co se týká reakcí s teplotou?

U reakcí se složitým mechanismem (např. u reakcí vratných, bočných atd.) se rychlost reakce může s teplotou i snižovat. U ,,fyzikálních" reakcí může být vliv teploty nulový (atomový rozpad) nebo velmi malý (difuzí řízené reakce).

Co se stane, když se teplota zvýší?

Pokud se teplota zvýší, mohou se valenční elektrony začít uvolňovat a vést elektrický proud. Už v oblasti normálních teplot polovodič tedy může vést proud, ale méně než elektricky vodivý materiál.

Jaká je vodivost polovodiče na teplotě?

Vodivost polovodičů s teplotou stoupá a odpor se snižuje. Nejprve vodivost stoupá prudce, uvolňuje se velké množství elektronů. Pak se počet uvolněných elektronů ustáluje, vodivost se tedy blíží určité ustálené hodnotě. Závislost elektrické vodivosti polovodiče na teplotě je na obr. 5.5 .

Související příspěvky: