Co je refrakce oka?

Obsah

Co je refrakce oka?

Co je refrakce oka?

Co je to refrakce? Refrakce oka vyjadřuje poměr mezi délkou oka a optickou mohutností jeho lomivých prostředí. Pokud se paralelní paprsky přicházející k oku po lomu sbíhají na sítnici, nazýváme tento stav jako emetropii, pokud se ale paralelní paprsky po lomu sbíhají mimo sítnici, nazýváme tento stav jako ametropii.

Jak funguje objektivní refrakce?

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, objektivní refrakce slouží především jako ukazatel reálného stavu oka z pohledu refrakčního a také jako vodítko pro následnou subjektivní refrakci.

Jaké jsou projevy refrakčních vad?

Refrakční vady můžeme rozdělit na malé a velké 1 zrakové – projevují se neostrým, mlhavým nebo i dvojitým viděním, zejména při únavě nebo při špatných světelných... 2 oční – projevují se zčervenáním oka, slzením, pocitem cizího tělíska, palčivostí, řezáním 3 přídavné – projevují se bolestí hlavy More ...

Co se používá k měření refrakčních vad?

Zamlžovací metoda v závislosti na použité astigmatické figuře většinou pracuje s hrubším odstupňováním nastavení osy korekčního cylindru. V současné době se k objektivnímu měření refrakčních vad většinou používají automatické přístroje-autorefraktometry, pro měření rohovkových parametrů pak autorefraktokeratometry.

Související příspěvky: