Co je vakcína?

Obsah

Co je vakcína?

Co je vakcína?

Vakcína (též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit navození jeho imunity proti specifické chorobě. Proces při kterém se podává vakcína se nazývá vakcinace, neboli očkování.

Proč jsou vakcíny rozpustné ve vodě?

1 Stabilitu prostředí ve vakcínách zajišťují tzv. pufry – roztoky tlumící změny pH. Jsou to buď minerální, nebo velmi... 2 Účinná složka vakcíny obvykle není rozpustná ve vodě, proto se přidávají tzv. smáčedla, která zlepší její chování ve... 3 Aby si aktivní látka uchovala své prostorové uspořádání a navozovala kvalitní imunitní odpověď, přidávají se ve vodě... More ...

Jak vznikají inaktivované vakcíny?

Inaktivované (mrtvé) vakcíny vznikají umrtvením mikroorganismu, takže zcela ztrácí schopnost vyvolat infekční onemocnění. Buď se použije celá baktérie (celobuněčné) nebo jen její část - toxin zbavený toxického účinku (toxoid). Moderní věda však přinesla velký pokrok ve výrobě vakcín.

Co jsou složky vakcín a možná rizika?

Složky vakcín a možná rizika 1 Zbytkové látky. Zbytkové látky, pocházející z výroby, bývají přítomny v množství, které nelze běžnými laboratorními... 2 Antibiotika. Neomycin může být přítomen ve vakcíně M-M-R (proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím), dále ve vakcínách... 3 Reaktogeny. Další skupinou látek jsou tzv. reaktogeny, které potenciálně snižují snášenlivost očkování. More ...

Související příspěvky: