Proč je radioaktivní záření smrtelná?

Obsah

Proč je radioaktivní záření smrtelná?

Proč je radioaktivní záření smrtelná?

Radioaktivní záření je tajemná a smrtelně nebezpečná věc. I přesto existují lidé, kteří tvrdí, že tomu tak není. Ifenomén vám nabízí 10 zajímavých faktů o radioaktivitě a jejím vlivu na lidi. 1. Záznamy Marie Sklodowské Curie

Jaké je záření při radioaktivním přeměně?

Záření, které při radioaktivním přeměně vzniká, je zpravidla tří druhů: záření alfa je proud jader helia (částic alfa) a nese kladný elektrický náboj, má nejkratší dosah (lze ho zastavit např. i listem papíru). Záření β je proud specificky nabitých elektronů /pozitronů.

Jak radioaktivní záření zaniká vrstvou hliníku?

V roce 1899 studoval Ernest Rutherford způsob, jímž radioaktivní záření proniká vrstvami hliníku. Zjistil, že část záření lze zadržet vrstvou hliníku silnou 1/500 cm, kdežto zbytek zadrží jen vrstva značně silnější. První typ záření označil prvním písmenem řecké abecedy α a druhý typ druhým písmenem β.

Co je radioaktivní přeměna?

Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.. K radioaktivní přeměně může docházet spontánním štěpením u nestabilních radionuklidů nebo jadernou reakcí při ...

Související příspěvky: