Proč je HEPA filtr bezpečnější než ULPA filtr?

Obsah

Proč je HEPA filtr bezpečnější než ULPA filtr?

Proč je HEPA filtr bezpečnější než ULPA filtr?

Přičemž ale HEPA filtr dosahuje u takovýchto částic záchytu 99,97 %, resp. ULPA filtr pak dosahuje záchytu až 99,997 %. Přesnější rozdělení a vyčíslení přípustné lokální netěsnosti detailněji je uvedeno např. v [4]. Odtud také vyplývá možná oblast použití vysoce účinných filtrů.

Jaké jsou základní parametry filtru HEPA?

Pro přehled nabízíme Tabulku 3 se srovnáním nejdůležitějších strukturálních parametrů u standardních jemných filtrů a u filtrů HEPA/ULPA. Charakteristika, frakční odlučivost, diferenční tlak, akumulační schopnost a doba mezi výměnami filtru jsou mezi sebou úzce provázány.

Jaké jsou HEPA a ULPA filtry?

Vysoce účinné HEPA a ULPA filtry jsou akumulační (absorbují partikulární částice) a nejsou proto určeny k regeneraci, nýbrž musejí být ekologicky likvidovány. Filtry jsou řazeny do kategorie nebezpečného odpadu a jako s takovými se s nimi musí zacházet.

Související příspěvky: