Jaký je index rychlosti pneumatiky?

Obsah

Jaký je index rychlosti pneumatiky?

Jaký je index rychlosti pneumatiky?

Index rychlosti pneumatiky udává, pro jakou maximální rychlost je pneumatika konstruována. Hodnota indexu se vyjadřuje písmenem, které zastupuje určitou maximální rychlost (viz tabulka níže). Index najdete spolu s dalšími údaji v kódu na bočnici pneumatiky. Je povinný u všech pneumatik vyrobených po roce 1991.

Jak se deformují pneumatiky ve vyšší rychlosti?

Díky tomu se ve vyšší rychlosti mnohem méně deformují než pneu s menším rychlostním indexem. Je třeba mít na paměti, že uvedené maximální rychlosti se vztahují pouze na pneumatiku, která je adekvátně nahuštěná, není poškozená, přetížená nebo nevhodně upravena.

Co je zátěžový index pneumatiky?

Zátěžový index pneu. Zátěžový test pneu někdy také nazýván jako hmotnostní index pneumatiky určuje maximální přípustnou konstrukční hmotnost vozidla na jednu pneumatiku. Znovu se jedná o tabulkově vyčíslenou stupnici, shodnou na všech pneumatikách po celém světě.

Jaké jsou parametry pneumatik?

Parametry pneumatik. Parametry pneumatik. . Označení. Technický popis. 225. nominální šířka pneumatiky v milimetrech (225 mm) 45. poměr nominální výšky pneu k nominální šířce v procentech=profil pneumatiky v % šířky (45%)

Související příspěvky: