Co způsobuje agresivní chování u lidí?

Obsah

Co způsobuje agresivní chování u lidí?

Co způsobuje agresivní chování u lidí?

Agrese způsobuje poškození nejen jednotlivce, zvířete, ale také neživému předmětu. Agresivní chování u lidí je zvažováno v průřezu: fyzické - slovní, přímé - nepřímé, aktivní - pasivní, benigní - maligní. Agresivní chování u lidí může být způsobeno různými důvody.

Jak se projevuje agresivita?

Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.

Jak se projevují agresivní poruchy?

Na vzniku agresivní poruchy se podílejí také genetické faktory, kouření a požívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství, komplikovaný porod, úrazy hlavy, mrtvice, meningitida, hypoglykémie a u dětí poruchy pozornosti ( ADHD ).

Jak je agresivita projevem závislosti na alkoholu?

Jak jsme již zmínili výše, agresivita je často doprovodným projevem mnoha psychických nemocí, závislosti na drogách a alkoholu.

Související příspěvky: