Jsou to vodní prvky, které jsou součástí parkových úprav?

Obsah

Jsou to vodní prvky, které jsou součástí parkových úprav?

Jsou to vodní prvky, které jsou součástí parkových úprav?

Průtočné vodní prvky, které jsou součástí parkových úprav, jsou velmi citlivé na znečistění splaveninami přinášenými z horní části povodí. Doprovodná zeleň je zdrojem znečistění vody pylem, okvětními lístky, opadajícími plody, listím a jehličím.

Jak se zanášení vodních prvků zvyšuje?

Nebezpečí zanášení vodních prvků pískem se zvyšuje se snižováním odstupu dětského pískoviště od vodního prvku. Současným problémem se stává využívání vodních prvků pro osobní hygienu bezdomovců a pro koupání psů. Z hlediska zdroje vody se dají rozdělit vodní soustavy na průtočné a soustavy s uzavřenou cirkulací vody.

Jaké jsou vodní prvky s uzavřenou cirkulací vody?

Vodní prvky s uzavřenou cirkulací vody s kompletní úpravou vody se používají pro nádrže s relativně malým objemem vody, kde je hlavní funkcí vodního prvku estetický dojem z čisté vody a čistých povrchů polévaných vodou.

Související příspěvky: