Co jsou antropogenní katastrofy?

Obsah

Co jsou antropogenní katastrofy?

Co jsou antropogenní katastrofy?

Antropogenní katastrofy 1 Průmyslové katastrofy. Je událost, během které dochází k jaderné události či výbuchu a následnému úniku radioaktivních... 2 Dopravní katastrofa. Dopravní nehoda je událost, během které dochází k poškození dopravního stroje nebo zranění osob. 3 Násilné jednání. Válka je konflikt mezi relativně velkými skupinami lidí, kteří v boji používají fyzické... More ...

Jaké jsou přírodní katastrofy?

Přírodní katastrofy Některé přírodní procesy probíhají tak rychle a intenzivně, že způsobují velké materiální škody, ba po sobě zanechávají i oběti na životech. Tyto procesy souhrnně označujeme jako přírodní katastrofy, někdy také méně přesně jako živelní pohromy.

Co je ekologická katastrofa?

Ekologická katastrofa je stav, kdy se do ekosystému dostává cizorodá látka, která má devastující účinek na zdejší život. Může být vyprovokována chemickou látkou, invazivním druhem či změnou výchozích podmínek zásahem člověka (např. stavbou přehrady).

Související příspěvky: