Jaké jsou příjmy zaměstnavatele z zdravotního pojištění?

Obsah

Jaké jsou příjmy zaměstnavatele z zdravotního pojištění?

Jaké jsou příjmy zaměstnavatele z zdravotního pojištění?

Ne všechny příjmy od zaměstnavatele jsou zahrnuty do vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění. Jedná se o stejné příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 6 zákona o dani z příjmu. Např. z těchto příjmů zaměstnance se zdravotní pojištění neodvádí:

Jsou příjmy, ze kterých se zdravotní pojištění neodvádí?

Jsou však příjmy, ze kterých se zdravotní pojištění neodvádí, o které se jedná? Zdravotní pojištění v Česku je skrytou daní a každý měsíc jej musí odvádět všichni občané.

Co se týká zdravotního pojištění?

Zdravotnípojištění se neodvádí ani v případě, že byl příjem jakýkoliv. Tentopracovní vztah se však nesmípravidelně opakovat. Z příjmu nižším než 400 Kč měsíčně. Ne všechny příjmy od zaměstnavatele jsou zahrnuty do vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění.

Co nepodléhají zdravotnímu pojištění?

Dalšími příjmy, které nepodléhají zdravotnímu pojištění jsou tyto příjmy: Příjmy plynoucí na základě uzavřené dohody o provedení práce. Dohoda o provedení práce se zpravidla využívá k jednorázovým pracím. Lze ji uzavřít pokud rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za rok u každého zaměstnavatele (lze během roku uzavřít s více zaměstnavateli).

Související příspěvky: