Co jsou typy vědomí?

Obsah

Co jsou typy vědomí?

Co jsou typy vědomí?

Typy vědomí 1 Vědomí aproximativní – podle C. G. Junga, se jedná o stav mezi jasným vědomím a nevědomím. 2 Vědomí kolektivní – dle E. Durkheima soubor představ, citů, tužeb aj., jež jsou dány společným soužitím a nikoli... 3 Vědomí nešťastné – podle G. W. F. Hegela stav člověka, který si je vědom rozdvojení vlastního vědomí; nicotnost... 4 Vědomí obluzené – při vysokých horečk�... More ...

Kdo je škodlivý hmyz?

Mezi škodlivý hmyz patří například: mandelinka bramborová, mol, chroust nebo mšice. Škodlivý hmyz škodí v lese, na poli nebo zahradě. Mol ničí oděvy nebo zásoby ve skladech. Mandelinka bramborová Mol šatní Chroust obecný Mšice. •likviduje bramborovou nať .

Jaké jsou druhy domácího hmyzu?

Takové druhy domácího hmyzu jsou: 1 Blechy, které jsou dobře rozvinuté plodnosti. Oni jsou v podstatě v těch bytech, ve kterých je domácí zvíře. To je... 2 Všudy také odkazují na parazity, které mohou být v domě nebo v bytě. Tyto druhy však nepatří k domácímu hmyzu. Tyto... 3 Bedbugy. V podstatě kousnout lidi v noci. Často osídlena v pohovkách, polštářích a dokonce i v... More ...

Kdo je užitečný pro hmyz?

Hmyz - nejen zlý škůdce, ale i náš spojenec! 1 1.Mezi užitečné patří hlavně opylovači, kteří jsou důležití pro opýlení mnoha kvetoucích rostlin. Bez těchto opylovačů... 2 Mezi, pro nás užitečný hmyz, patří hmyz, který nám poskytuje hmyzí produkty: Mezi asi nejdůležitější produkt hmyzu,... 3 K dalším užitečným patří druhy hmyzu, kteří hubí jiné druhy hmyzu: predátoři,... More ...

Související příspěvky: